Press

Nebitne promjene Prospekata fondova

28.06.2023.

Uprava Društva dana 28. lipnja 2023. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koji stupaju na snagu 28. lipnja 2023. godine.

Više...

Ažurirana PAI izjava Društva

28.06.2023.

Društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. je ažuriralo Izjavu o nerazmatranju glavnih štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.

Više...

Nebitne promjene Pravila fondova

07.06.2023.

Uprava Društva dana 07. lipnja 2023. godine donosi Odluku o usvajanju Pravila fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koja stupaju na snagu dana 07. lipnja 2023. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

07.06.2023.

Uprava Društva dana 07. lipnja 2023. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koji stupaju na snagu 07. lipnja 2023. godine.

Više...

Top of the Funds

20.04.2023.

Fond Allianz Portfolio je i deveti put dobitnik nagrade Top of the Funds, nagrade za najbolji otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u 2022. godini, u kategoriji umjerenih mješovitih investicijskih fondova.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

17.04.2023.

Uprava Društva dana 17. travnja 2023. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koji stupaju na snagu 17. travnja 2023. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

16.03.2023.

Uprava Društva dana 16. ožujka 2023. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koji stupaju na snagu 16. ožujka 2023. godine.

Više...

Ključne informacije za ulagatelje

15.02.2023.

Uprava Društva je usvojila ažurirane dokumente s ključnim informacijama za ulagatelje fondova Allianz Short Term Bond, Allianz Portfolio i Alllianz Equity u skladu zahtjevima za dokumente s ključnim informacijama propisanim Uredbom (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi). Ključne informacije za ulagatelje izrađene su s datumom dokumenta 09. veljače 2023. godine na temelju povijesnih podataka fondova zaključno s 31.12.2022. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

18.01.2023.

Uprava Društva dana 18. siječnja 2023. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koji stupaju na snagu 18. siječnja 2023. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

01.01.2023.

Uprava Društva dana 30. prosinca 2022. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koji stupaju na snagu s 1. siječnja 2023. godine.

Više...

Ključne informacije za ulagatelje

01.01.2023.

Uprava Društva je usvojila dokumente s ključnim informacijama propisanima Uredbom (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi).

Više...

Nebitne promjene Pravila fondova

01.01.2023.

Uprava Društva dana 30. prosinca 2022. godine donosi Odluku o usvajanju Pravila fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koja stupaju na snagu s 1. siječnja 2023. godine.

Više...

Upravljačka naknada Allianz Short Term Bond

30.09.2022.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. listopada do 31. listopada 2022. godine.

Više...

OPĆENITA OBAVIJEST O POSTUPKU I UVJETIMA PRERAČUNAVANJA CIJENA I DRUGIH NOVČANIH ISKAZA VRIJEDNOSTI

21.09.2022.

Društva za upravljanje UCITS fondovima i društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima članovi Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova Hrvatske gospodarske komore (HGK) ujedno i potpisnici Etičkog kodeksa za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, temeljem članka 63. stavka 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/2022, 88/2022; dalje u tekstu: Zakon) te članaka 2. i 3.Pravilnika o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske (NN br. 90/2022; dalje u tekstu: Pravilnik) ovim putem ulagateljima (klijentima) objavljuju Općenitu obavijest o postupku i uvjetima preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti. Ova informacija odnosi se na sve kategorije ulagatelja (klijenata) investicijskih fondova potpisnika.

Više...

Obavijest o dvojnom iskazivanju cijena

02.09.2022.

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon), ulagateljima (klijentima) će se u razdoblju od dana 05. rujna 2022. godine do zaključno dana 31. prosinca 2023. godine, dvojno prikazivati novčane vrijednosti za fondove čija je vrijednost prije dana 01. siječnja 2023. godine iskazana u kuni (HRK), i to novčani iskaz vrijednosti odnosno cijena udjela u fondovima, cijena udjela za početno i završno stanje te početno i završno stanje udjela, u izvatku o stanju i prometima udjelima u fondu, cijena udjela i stanje nakon transakcije u potvrdi o transakciji udjelima te agregirani iznos ex ante informacija o troškovima i naknadama.

Više...

Upravljačka naknada Allianz Short Term Bond

31.08.2022.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. rujna do 30. rujna 2022. godine.

Više...

Upravljačka naknada Allianz Short Term Bond

01.08.2022.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2022. godine.

Više...

Ključne informacije za ulagatelje

08.07.2022.

Društvo je 27. lipnja 2022. godine usvojilo izmjene Ključnih informacija za ulagatelje za fondove pod upravljanjem.

Više...

Upravljačka naknada Allianz Short Term Bond

30.06.2022.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. srpnja do 31. srpnja 2022. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

27.06.2022.

Uprava Društva dana 27. lipnja 2022. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

Više...

Ažurirana PAI izjava Društva

27.06.2022.

Društvo Allianz Invest d.o.o. je ažuriralo objavu vezanu za glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.

Više...

Upravljačka naknada Allianz Short Term Bond

31.05.2022.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. lipnja do 30. lipnja 2022. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

29.04.2022.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. svibnja do 31. svibnja 2022. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

31.03.2022.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. travnja do 30. travnja 2022. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

16.03.2022.

Uprava Društva dana 16. ožujka 2022. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

28.02.2022.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. ožujka do 31. ožujka 2022. godine.

Više...

Ključne informacije za ulagatelje

09.02.2022.

Društvo je 20. siječnja 2022. godine usvojilo izmjene Ključnih informacija za ulagatelje za fondove pod upravljanjem.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

09.02.2022.

Uprava Društva dana 9. veljače 2022. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

31.01.2022.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. veljače do 28. veljače 2022. godine.

Više...

Allianz Portfolio bez ulazne naknade

31.01.2022.

Odlukom Uprave sve uplate u fond Allianz Portfolio od 01.02.2022. do, i uključujući, 30.06.2022. oslobođene su od plaćanja ulazne naknade.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

30.12.2021.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. siječnja do 31. siječnja 2022. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

20.12.2021.

Uprava Društva dana 20. prosinca 2021. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

30.11.2021.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. prosinca do 31. prosinca 2021. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

29.10.2021.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. studenog do 30. studenog 2021. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

29.09.2021.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. listopada do 31. listopada 2021. godine.

Više...

Allianz Portfolio bez ulazne naknade

08.09.2021.

Odlukom Uprave sve uplate u fond Allianz Portfolio od 08.09.2021. do, i uključujući, 08.10.2021. oslobođene su od plaćanja ulazne naknade.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

31.08.2021.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. rujna do 30. rujna 2021. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

30.07.2021.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2021. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

30.06.2021.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. srpnja do 31. srpnja 2021. godine.

Više...

Allianz Portfolio bez ulazne naknade

27.05.2021.

Odlukom Uprave sve uplate u fond Allianz Portfolio od 01.06.2021. do, i uključujući, 31.07.2021. oslobođene su od plaćanja ulazne naknade.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

27.05.2021.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. lipnja do 30. lipnja 2021. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

30.04.2021.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. svibnja do 31. svibnja 2021. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

31.03.2021.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. travnja do 30. travnja 2021. godine.

Više...

Promjena neobveznog sadržaja Pravila fondova

26.03.2021.

Uprava Društva je 26.03.2021. godine usvojila promjene neobveznog sadržaja Pravila fondova Allianz Short Term Bond, Allianz Portfolio i Allianz Equity.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

17.03.2021.

Uprava Društva je 17. ožujka 2021. usvojila nebitne promjene prospekata fondova pod upravljanjem.

Više...

Novosti u Nadzornom odboru

17.03.2021.

Hrvoje Filipović novi je Predsjednik Nadzornog odbora.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

10.03.2021.

Uprava Društva usvojila je nebitne promjene prospekata fondova pod upravljanjem koje se odnose na usklađivanje s Uredbom EU 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

01.03.2021.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. ožujka do 31. ožujka 2021. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

29.01.2021.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. veljače do 28. veljače 2021. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

31.12.2020.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. siječnja do 31. siječnja 2021. godine.

Više...

Promjene Pravila fondova

09.12.2020.

Uprava Društva je 09.prosinca 2020. godine donijela odluku o promjeni pravila fondova pod upravljanjem Allianz Investa.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

30.11.2020.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. prosinca do 31. prosinca 2020. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova

16.11.2020.

Uprava Društva dana 16. studenoga 2020. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

30.10.2020.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. studenog do 30. studenog 2020. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

30.09.2020.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. listopada do 30. listopada 2020. godine.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

31.08.2020.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. rujna do 30. rujna 2020. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Allianz Investa

31.07.2020.

Uprava Društva donosi odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koji Prospekti čini sastavni dio ove Odluke.

II

U odnosu na trenutno važeće Prospekte, usvojene u lipnju 2020. godine, promjene se odnose na sljedeće dijelove:
- Uvod u fondove - izmijenjen je datum usvajanja prospekata;
- Nadzorni odbor - u dijelu 6.3. umjesto Ane Cvitan Penezić kao novi Član Nadzornog odbora izabrana je Ljubica Zeba te je naveden njezin životopis.

Više...

Upravljačka naknada fonda Allianz Short Term Bond

31.07.2020.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2020. godine.

Više...

Novosti u Nadzornom odboru

30.07.2020.

Ljubica Zeba novi je Član Nadzornog odbora Društva, umjesto Ane Cvitan Penezić.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

30.06.2020.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. srpnja do 31. srpnja 2020. godine.

Više...

"Top of the funds" - Allianz Portfolio bez ulazne naknade

09.06.2020.

Fond Allianz Portfolio je i osmi put dobitnik nagrade Top of the Funds, ovog puta za 2019. godinu, koju mu je u kategoriji otvorenih mješovitih investicijskih fondova dodijelilo Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatske gospodarske komore (HGK). Allianz Portfolio jedan je od triju investicijskih fondova pod upravljanjem društva ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, koji izvrsne rezultate niže još od početka svoga rada 2008. godine.

Sve uplate u fond Allianz Portfolio od dana 10. lipnja 2020. godine do, uključujući i, 31. srpnja 2020. godine oslobođene su plaćanja ulazne naknade.

Uz višestruko nagrađeni Allianz Portfolio, ALLIANZ INVEST d.o.o. upravlja kratkoročnim obvezničkim fondom Allianz Short Term Bond, dioničkim fondom Allianz Equity te imovinom društva Allianz Hrvatska d.d.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

27.05.2020.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. lipnja do 30. lipnja 2020. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

28.04.2020.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. svibnja do 31. svibnja 2020. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

25.03.2020.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. travnja do 30. travnja 2020. godine.

Više...

Vrijednost udjela 18.03.2020.

19.03.2020.

Vrijednost udjela Fonda Allianz Short Term Bond na dan 18.03.2020. je bila 118,8346.

Vrijednost udjela Fonda Allianz Portfolio na dan 18.03.2020. je bila 165,4592.

Vrijednost udjela Fonda Allianz Equity na dan 18.03.2020. je bila 145,4413.

Više...

Uprava Društva donijela je Odluku o oslobađanju od plaćanja ulazne naknade pri zamjeni sredstava iz fondova Allianz Short Term Bond i Allianz Equity u fond Allianz Portfolio

10.03.2020.

Uprava Društva je dana 10. ožujka 2020. godine donijela Odluku o oslobađanju od plaćanja ulazne naknade pri zamjeni sredstava iz fondova Allianz Short Term Bond i Allianz Equity u fond Allianz Portfolio.

Ukoliko se odlučite na zamjenu udjela iz fonda Allianz Portfolio u neki drugi fond pod upravljanjem društva ALLIANZ INVEST d.o.o., biti ćete oslobođeni od plaćanja ulazne naknade pri eventualnom ponovnom ulasku u fond Allianz Portfolio, budući da je ista već plaćena prilikom prvotnog ulaska u fond Allianz Portfolio. Uvjet je da vlasnik udjela nakon prijenosa bude ista fizička ili pravna osoba te da se zamjena izvršava s istim iznosom uplaćenih novčanih sredstava.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

25.02.2020.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. ožujka do 31. ožujka 2020. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem društva ALLIANZ INVEST d.o.o.

13.02.2020.

Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekata UCITS investicijskih fondova s javnom ponudom.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

29.01.2020.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. veljače do 29. veljače 2020. godine.

Više...

Ispunjenje obveza sukladno Zakonu o trgovačkim društvima

27.12.2019.

Sukladno člancima 291.a do 291.c Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019; dalje u tekstu: ZTD) , Institucionalni ulagatelj (ALLIANZ HRVATSKA d.d.; prije ALLIANZ ZAGREB d.d.) i Upravitelj imovine (ALLIANZ INVEST d.o.o.) moraju donijeti i javno objaviti na mrežnim stranicama, odnosno uputiti na iste:
1. Politiku sudjelovanja (čl. 291.b. st.1.)
2. Izvješće o provođenju politike sudjelovanja (čl. 291.b. st.2.)
3. Izvješće o glasovanju na glavnim skupštinama (čl. 291.b. st.3.)
4. Strategiju ulaganja (čl. 291.c. st.1. i 2.)
5. Dogovor o usklađenju strategija ulaganja i odluka o ulaganju (čl. 291.c. st.2.)
6. Izvješće o strategiji ulaganja (čl. 291.c. st.4.)

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

20.12.2019.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. siječnja do 31. siječnja 2020. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

29.11.2019.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. prosinca do 31. prosinca 2019. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata

08.11.2019.

Uprava Društva dana 08. studenoga 2019. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

U odnosu na trenutno važeće Prospekte, usvojene u ožujku 2019. godine, promjene se odnose na sljedeće dijelove:
- Uvod u fondove - izmijenjen je datum usvajanja prospekata (08. studenoga 2019. godine);
- Nadzorni odbor - u dijelu 6.3. umjesto Marijane Jakovac kao novi član Nadzornog odbora izabrana je Ana Cvitan Penezić te je naveden njezin životopis;
- Depozitar - u dijelu 8. koji se odnosi na Depozitara fondova, ažuriran je Popis trećih osoba s kojima su sklopljeni ugovori o delegiranju poslova skrbništva (podskrbnici).

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

29.10.2019.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. studenog do 30. studenog 2019. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

30.09.2019.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. listopada do 31. listopada 2019. godine.

Više...

Allianz Portfolio bez ulazne naknade

24.09.2019.

Odlukom Uprave sve uplate u fond Allianz Portfolio od 24.09.2019. do, i uključujući, 31.12.2019. oslobođene su od plaćanja ulazne naknade.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

29.08.2019.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. rujna do 30. rujna 2019. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

30.07.2019.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2019. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

28.06.2019.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. srpnja do 31. srpnja 2019. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

29.05.2019.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. lipnja do 30. lipnja 2019. godine.

Više...

PROMJENE OBVEZNOG SADRŽAJA PRAVILA FONDOVA ALLIANZ SHORT TERM BOND, ALLIANZ PORTFOLIO I ALLIANZ EQUITY

02.05.2019.

Radi usklađenja s Pravilnikom o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu (NN 16/2019), a temeljem Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 30. travnja 2019. godine društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) donijelo je Odluke o usvajanju promjena obveznog sadržaja Pravila za fondove kojima upravlja Allianz Short Term Bond, Allianz Portfolio i Allianz Equity (dalje u tekstu: Pravila) sukladno odredbama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016; dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 03/2017, 41/2017; dalje u tekstu: Pravilnik).
Društvo je za Pravila dobilo suglasnost Nadzornog odbora i depozitara.
Pravila stupaju na snagu dana 02. svibnja 2019. godine.


1. ALLIANZ SHORT TERM BOND
U odnosu na trenutno važeća Pravila fonda Allianz Short Term Bond, usvojena u siječnju 2019. godine, ista su izmijenjena u dijelu koji se odnosi na „Postupak naknade štete“.

Pravila Fonda Allianz Short Term Bonda (dalje u tekstu: Pravila Fonda) izmijenjena su u članku 41. koji sada glasi:
“Društvo provodi postupak naknade štete ulagateljima i/ili Fondu u slučajevima:
- kada razlika između prvotno izračunate cijene Udjela i naknadno točno utvrđene cijene Udjela za taj dan prelazi 0,7% vrijednosti prvotno izračunate cijene Udjela – „bitna pogreška kod izračuna cijene udjela“,
(…)
- U ostalim slučajevima naknade štete, budući da je Društvo odgovorno:
- Fondu i ulagateljima za uredno i savjesno obavljanje poslova te odgovara za štetu koja je nastala kao posljedica propusta Društva u obavljanju i izvršavanju dužnosti propisanih Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, pravilima i prospektom Fonda

- imateljima udjela Fonda za štetu koja nastane zbog izdavanja ili otkupa udjela Fonda, kao i zbog propuštanja otkupa udjela Fonda, ako je te radnje ili propuste imatelj udjela učinio na temelju dokumenata ili obavijesti Društva (prospekt, pravila, ključne podatke za ulagatelje, polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje te druge objave i obavijesti ulagateljima), koji su sadržavali neistinite ili nepotpune podatke i informacije ili podatke i informacije koji dovode u zabludu ili na temelju netočnih ili nepotpunih podataka i izjava koje imatelju udjela proslijede osobe koje u ime i za račun Društva obavljaju poslove nuđenja udjela Fonda.“

Pravila Fonda izmijenjena su u članku 42., zadnji paragraf, koji sada glasi:
“Kada Društvo u postupku naknade štete:
- dodjeljuje broj Udjela ulagatelju koji nema Udjela, Društvo će u ime i za račun tog ulagatelja otkupiti dodijeljene Udjele i isplatiti ulagatelju novčana sredstava po cijeni Udjela na dan nastanka štete;
- umanjuje broj Udjela ulagatelju koji nema dovoljno Udjela da se umanjenje provede, Društvo će umanjiti broj Udjela za raspoloživo stanje, a ostatak će Društvo uplatiti u Fond u iznos koji predstavlja umnožak broja preostalih Udjela koji se trebaju umanjiti po cijeni Udjela na dan nastanka štete.”

Brisana je odredba da se postupak naknade štete ne provodi ukoliko je od nastupa nekog od slučaja za naknadu štete iz stavka 1. ovog članka prošlo više od 1 (jedne) godine, osim u slučaju kada revizor u okviru revizije financijskih izvještaja u tekućoj godini za prethodnu godinu.

Članak 52. propisuje da Pravila stupaju na snagu danom kada ih odobri Agencija, a primjenjuju se od dana 02.05.2019. godine te da će Društvo sljedeći radni dan nakon dobivanja odobrenja Agencije za promjenu obveznog sadržaja Pravila objaviti na mrežnoj (internetskoj) stranici informaciju o promjeni Pravila te izmijenjena Pravila.

2. ALLIANZ PORTFOLIO

U odnosu na trenutno važeća Pravila fonda Allianz Portfolio, usvojena u rujnu 2013. godine, ista su izmijenjena u dijelu koji se odnosi na „Postupak naknade štete“.

Pravila Fonda Allianz Portfolio (dalje u tekstu: Pravila Fonda) izmijenjena su u članku 41. koji sada glasi:
“Društvo provodi postupak naknade štete ulagateljima i/ili Fondu u slučajevima:
- kada razlika između prvotno izračunate cijene Udjela i naknadno točno utvrđene cijene Udjela za taj dan prelazi 1,00% vrijednosti prvotno izračunate cijene Udjela – „bitna pogreška kod izračuna cijene udjela“,
(…)
- U ostalim slučajevima naknade štete, budući da je Društvo odgovorno:
- Fondu i ulagateljima za uredno i savjesno obavljanje poslova te odgovara za štetu koja je nastala kao posljedica propusta Društva u obavljanju i izvršavanju dužnosti propisanih Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, pravilima i prospektom Fonda

- imateljima udjela Fonda za štetu koja nastane zbog izdavanja ili otkupa udjela Fonda, kao i zbog propuštanja otkupa udjela Fonda, ako je te radnje ili propuste imatelj udjela učinio na temelju dokumenata ili obavijesti Društva (prospekt, pravila, ključne podatke za ulagatelje, polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje te druge objave i obavijesti ulagateljima), koji su sadržavali neistinite ili nepotpune podatke i informacije ili podatke i informacije koji dovode u zabludu ili na temelju netočnih ili nepotpunih podataka i izjava koje imatelju udjela proslijede osobe koje u ime i za račun Društva obavljaju poslove nuđenja udjela Fonda.“

Pravila Fonda izmijenjena su u članku 42., zadnji paragraf, koji sada glasi:
“Kada Društvo u postupku naknade štete:
- dodjeljuje broj Udjela ulagatelju koji nema Udjela, Društvo će u ime i za račun tog ulagatelja otkupiti dodijeljene Udjele i isplatiti ulagatelju novčana sredstava po cijeni Udjela na dan nastanka štete;
- umanjuje broj Udjela ulagatelju koji nema dovoljno Udjela da se umanjenje provede, Društvo će umanjiti broj Udjela za raspoloživo stanje, a ostatak će Društvo uplatiti u Fond u iznos koji predstavlja umnožak broja preostalih Udjela koji se trebaju umanjiti po cijeni Udjela na dan nastanka štete.”

Brisana je odredba da se postupak naknade štete ne provodi ukoliko je od nastupa nekog od slučaja za naknadu štete iz stavka 1. ovog članka prošlo više od 1 (jedne) godine, osim u slučaju kada revizor u okviru revizije financijskih izvještaja u tekućoj godini za prethodnu godinu.

Članak 52. propisuje da Pravila stupaju na snagu danom kada ih odobri Agencija, a primjenjuju se od dana 02.05.2019. godine te da će Društvo sljedeći radni dan nakon dobivanja odobrenja Agencije za promjenu obveznog sadržaja Pravila objaviti na mrežnoj (internetskoj) stranici informaciju o promjeni Pravila te izmijenjena Pravila.

Pravila su izmijenjena, odnosno dodani su dijelovi koji se odnose na činjenicu da su dio Prospekta. U Pravila je dodan dio koji se odnosi na sadržaj Pravila, statusne promjene, likvidaciju Fonda, grafički prikaz aktualne organizacijske strukture (organigram), obustavu izdavanja i otkupa udjela, nuđenje udjela na jednakim i ravnopravnim načelima i članstvo u Allianz Grupi. Neznatne promjene odnose se na registar, Društvo i organe Društva, organizacijske zahtjeve Društva, relevantne osobe, prava, obveze i odgovornosti Društva i ulagatelja, depozitara, postupak naknade štete, upravljanje sukobom interesa, osobne transakcije, prigovore ulagatelja, rješavanje sporova između Društva i ulagatelja, a sve radi transparentnijeg informiranja ulagatelja.


3. ALLIANZ EQUITY
U odnosu na trenutno važeća Pravila fonda Allianz Equity, usvojena u rujnu 2013. godine, ista su izmijenjena u dijelu koji se odnosi na „Postupak naknade štete“.

Pravila Fonda Allianz Equity (dalje u tekstu: Pravila Fonda) izmijenjena su u članku 41. koji sada glasi:
“Društvo provodi postupak naknade štete ulagateljima i/ili Fondu u slučajevima:
- kada razlika između prvotno izračunate cijene Udjela i naknadno točno utvrđene cijene Udjela za taj dan prelazi 1,00% vrijednosti prvotno izračunate cijene Udjela – „bitna pogreška kod izračuna cijene udjela“,
(…)
- U ostalim slučajevima naknade štete, budući da je Društvo odgovorno:
- Fondu i ulagateljima za uredno i savjesno obavljanje poslova te odgovara za štetu koja je nastala kao posljedica propusta Društva u obavljanju i izvršavanju dužnosti propisanih Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, pravilima i prospektom Fonda

- imateljima udjela Fonda za štetu koja nastane zbog izdavanja ili otkupa udjela Fonda, kao i zbog propuštanja otkupa udjela Fonda, ako je te radnje ili propuste imatelj udjela učinio na temelju dokumenata ili obavijesti Društva (prospekt, pravila, ključne podatke za ulagatelje, polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje te druge objave i obavijesti ulagateljima), koji su sadržavali neistinite ili nepotpune podatke i informacije ili podatke i informacije koji dovode u zabludu ili na temelju netočnih ili nepotpunih podataka i izjava koje imatelju udjela proslijede osobe koje u ime i za račun Društva obavljaju poslove nuđenja udjela Fonda.“

Pravila Fonda izmijenjena su u članku 42., zadnji paragraf, koji sada glasi:
“Kada Društvo u postupku naknade štete:
- dodjeljuje broj Udjela ulagatelju koji nema Udjela, Društvo će u ime i za račun tog ulagatelja otkupiti dodijeljene Udjele i isplatiti ulagatelju novčana sredstava po cijeni Udjela na dan nastanka štete;
- umanjuje broj Udjela ulagatelju koji nema dovoljno Udjela da se umanjenje provede, Društvo će umanjiti broj Udjela za raspoloživo stanje, a ostatak će Društvo uplatiti u Fond u iznos koji predstavlja umnožak broja preostalih Udjela koji se trebaju umanjiti po cijeni Udjela na dan nastanka štete.”

Brisana je odredba da se postupak naknade štete ne provodi ukoliko je od nastupa nekog od slučaja za naknadu štete iz stavka 1. ovog članka prošlo više od 1 (jedne) godine, osim u slučaju kada revizor u okviru revizije financijskih izvještaja u tekućoj godini za prethodnu godinu.

Članak 52. propisuje da Pravila stupaju na snagu danom kada ih odobri Agencija, a primjenjuju se od dana 02.05.2019. godine te da će Društvo sljedeći radni dan nakon dobivanja odobrenja Agencije za promjenu obveznog sadržaja Pravila objaviti na mrežnoj (internetskoj) stranici informaciju o promjeni Pravila te izmijenjena Pravila.

Pravila su izmijenjena, odnosno dodani su dijelovi koji se odnose na činjenicu da su dio Prospekta. U Pravila je dodan dio koji se odnosi na sadržaj Pravila, statusne promjene, likvidaciju Fonda, grafički prikaz aktualne organizacijske strukture (organigram), obustavu izdavanja i otkupa udjela, nuđenje udjela na jednakim i ravnopravnim načelima i članstvo u Allianz Grupi. Neznatne promjene odnose se na registar, Društvo i organe Društva, organizacijske zahtjeve Društva, relevantne osobe, prava, obveze i odgovornosti Društva i ulagatelja, depozitara, postupak naknade štete, upravljanje sukobom interesa, osobne transakcije, prigovore ulagatelja, rješavanje sporova između Društva i ulagatelja, a sve radi transparentnijeg informiranja ulagatelja.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

30.04.2019.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. svibnja do 31. svibnja 2019. godine.

Više...

Allianz Portfolio po sedmi put najbolji mješoviti investicijski fond u Hrvatskoj

18.04.2019.

Allianz Portfolio je dobitnik nagrade Top of the Funds koju mu je u kategoriji otvorenih mješovitih investicijskih fondova dodijelilo Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatske gospodarske komore (HGK) te je od svog osnutka već sedmi put dobitnik navedene nagrade.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

29.03.2019.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. travnja do 30. travnja 2019. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

01.03.2019.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. ožujka do 31. ožujka 2019. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova Allianz Portfolio i Allianz Equity

15.02.2019.

Dana 15. veljače 2019. godine Uprava Društva usvojila je nebitne promjene prospekata fondova kojima upravlja – Allianz Portfolio i Allianz Equity. Nebitne promjene ažurirane su u sljedećim dijelovima prospekata:
1. Izmijenjen je datum usvajanja prospekata
2. U dijelu 5. koji se odnosi na povijesni prinos fondova dodani su podaci za 2018. godinu.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

01.02.2019.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. veljače do 28. veljače 2019. godine.

Više...

Bitne promjene Prospekta i obveznog sadržaja Pravila Allianz Short Term Bond

21.01.2019.

Sukladno članku 193. st. 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016; dalje u
tekstu Zakon) obavještavamo Vas kako je na dan 18. siječnja 2019. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih
usluga (dalje u tekstu: Agencija) izdala Rješenje kojim se izdaje odobrenje za bitne promjene Prospekta Allianz Short
Term Bond KLASA: UP/I 972-02/18-03/14 URBROJ: 326-01-40-42-19-15 (dalje u tekstu: Rješenje), koje je ALLIANZ
INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo).

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

02.01.2019.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. siječnja do 31. siječnja 2019. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Portfolio

02.01.2019.

Uprava Društva je donijela odluku o smanjenju naknade za upravljanje fondu Allianz Portfolio na 2,00% u razdoblju od 01. siječnja do 31. siječnja 2019. godine.

Više...

Uplate u eurima u poslovnicama OTP Banke d.d.

04.12.2018.

Obavještavamo klijente da od dana 04.12.2018. više neće biti raspoloživa mogućnost da fizičke osobe obavljaju devizne uplate u poslovnicama nove OTP banke d.d. prijenosom na račune fondova Allianz Portfolio i Allianz Equity s ciljem kupnje udjela u fondovima bez naknade, kao što je to bilo moguće u Splitskoj banci d.d.
Fizičkim osobama primjenjivati će se naknada sukladno naknadama OTP banke za transakcijske račune usluge platnog prometa i online bankarstva koju možete naći na web stranici OTP banke www.otpbanka.hr .

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

03.12.2018.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. prosinca do 31. prosinca 2018. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

01.10.2018.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. listopada do 31. listopada 2018. godine.

Više...

Izmjene vezane uz Uredbu o novčanim fondovima (EU) br. 2017/1131

14.08.2018.

Uredba o novčanim fondovima (EU) br. 2017/1131 (dalje u tekstu: Uredba) je uredba koja se primjenjuje na sve novčane fondove i pripadajuća društva za upravljanje od 21.srpnja 2018. godine.

Više...

Promjena imena fonda Allianz Cash

17.07.2018.

Radi usklađenja s Uredbom o novčanim fondovima (EU) br. 2017/1131 Uprava Društva je donijela odluku o promjeni imena fonda Allianz Cash u Allianz Short Term Bond.

Više...

Nebitne promjene Prospekta fonda Allianz Short Term Bond

17.07.2018.

Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekta fonda Allianz Short Term Bond.
U smislu nebitnih promjena ažurirani su sljedeći dijelovi Prospekata:
1. Izmijenjen je datum usvajanja prospekata
2. U dijelu jedan naziv fonda „Allianz Cash“ zamijenjen je s nazivom „Allianz Short Term Bond“

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Cash

29.06.2018.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Cash na 0,20% u razdoblju od 01. srpnja do 31. srpnja 2018. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Cash

01.06.2018.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Cash na 0,30% u razdoblju od 01. lipnja do 30. lipnja 2018. godine.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Cash

30.04.2018.

Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Cash na 0,30% u razdoblju od 01. svibnja do 31. svibnja 2018. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Allianz Investa

05.04.2018.

Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekata UCITS investicijskih fondova s javnom ponudom.

Više...

Upravljačka naknada fond Allianz Cash

03.04.2018.

Uprava Društva je donijela odluku o smanjenju naknade za upravljanje fondu Allianz Cash na 0,30% u razdoblju od 03. travnja do 30. travnja 2018. godine.

Više...

Promjena članova Nadzornog odbora

19.02.2018.

Dana 13. veljače 2018. godine članici Nadzornog odbora gđi. Maji Radan prestao je mandat u Nadzornom odboru Društva temeljem ostavke koju je navedenog dana podnijela. Novom članicom Nadzornog odbora imenovana je gđa. Anita Kuđerski koja je ujedno izabrana na mjesto zamjenice predsjednice Nadzornog odbora.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Allianz Investa

12.02.2018.

Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekata UCITS investicijskih fondova s javnom ponudom.

Više...

Brošura o porezu na kapitalnu dobit

26.01.2018.

Informacije važne za obračunavanje i plaćanje poreza i prireza te pravilno ispunjavanje JOPPD obrasca možete pronaći u brošuri koja se nalazi na sljedećem linku: Brošura o porezu na kapitalnu dobit.

Više...

Allianz Portfolio bez ulazne naknade

13.12.2017.

Povodom nadolazećih blagdana, Allianz Invest u razdoblju od 13.12.2017. do 31.1.2018. oslobađa sve uplate od ulazne naknade.

Više...

Ključne informacije fondova pod upravljanjem Allianz Investa

21.07.2017.

Društvo je izvršilo izmjene ključnih informacija za ulagatelje tako da odražavaju stanje na dan 21. srpnja 2017. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekta fondova pod upravljanjem Allianz Investa

03.07.2017.

Društvo je 3. srpnja 2017. godine usvojilo nebitne promjene Prospekata UCITS investicijskih fondova s javnom ponudom.

Više...

Nebitne promjene Prospekta fondova pod upravljanjem Allianz Investa

02.05.2017.

Društvo je 2. svibnja 2017. godine usvojilo nebitne promjene Prospekata UCITS investicijskih fondova s javnom ponudom.

U smislu nebitnih promjena u Prospektima Allianz Portfolio, Allianz Equity te Allianz Cash ažurirani su podaci i životopisi članova Uprave i Nadzornog odbora društva Allianz Invest.

Više...

Nebitne promjene Prospekta fondova pod upravljanjem Allianz Investa

14.02.2017.

Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekata UCITS investicijskih fondova s javnom ponudom.

Više...

Allianz Portfolio – produženje akcije!

01.02.2017.

Odlukom Uprave Društva produženo je razdoblje u kojem su sve uplate u fond Allianz Portfolio oslobođene plaćanja ulazne naknade do 30. travnja 2017. godine.

Više...

Nebitne promjene Prospekta fonda Allianz Cash i smanjenje naknade za upravljanje

01.02.2017.

Nebitne promjene Prospekta fonda Allianz Cash i smanjenje naknade za upravljanje

Više...

Brošura o porezu na kapitalnu dobit

18.01.2017.

Sukladno Zakonu o porezu na dohodak, sve fizičke osobe, koje ostvare dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka za 2016. godinu, imaju obvezu prijave i plaćanja poreza i prireza do 31.01.2017. godine.

Više...

Allianz Portfolio bez ulazne naknade

03.11.2016.

Odlukom Uprave sve uplate u fond Allianz Portfolio od 3. studenog 2016. do 31. siječnja 2017. oslobođene su plaćanja ulazne naknade.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Allianz Investa

25.08.2016.

Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekata UCITS investicijskih fondova s javnom ponudom.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Allianz Investa

01.06.2016.

Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekata UCITS investicijskih fondova s javnom ponudom.

Više...

Allianz Portfolio bez ulazne naknade

31.05.2016.

Odlukom Uprave sve uplate u fond Allianz Portfolio od 01.06.2016. do, uključujući, 01.07.2016. oslobođene od plaćanja ulazne naknade.

Više...

Oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka

02.05.2016.

Porezni obveznici dužni su uplatiti porez na dohodak od kapitala

Više...

6 godina smo najbolji za vaš novac!

6 godina smo najbolji za vaš novac!
19.04.2016.

Allianz Portfolio šestu godinu zaredom dobio prestižnu nagradu Top of the Funds

Više...

Allianz Portfolio Uskršnja akcija

14.03.2016.

Bez ulazne naknade do 15.04.2016.

Više...

Allianz Portfolio i Allianz Equity omogućavaju uplate u eurima!

17.02.2016.

Slijedom prošlogodišnje Odluke Vlade Republike Hrvatske o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji Allianz Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima, donijelo je odluku o omogućavanju uplata i u eurima za investicijske fondove Allianz Equity i Allianz Portfolio.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Allianz Investa

15.02.2016.

Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekata UCITS investicijskih fondova s javnom ponudom.

Više...

Oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka

10.12.2015.

Predmetom oporezivanja bit će kapitalni dobici nastali prilikom otuđenja imovine stečene nakon 01. siječnja 2016. godine, koja je otuđena u roku od tri godine od dana nabave.

Više...

Sve uplate u Allianz Portfolio bez ulazne naknade

01.12.2015.

Sve uplate u fond Allianz Portfolio do kraja 2015. godine oslobađaju se ulazne naknade.

Više...

Allianz Portfolio bez ulazne naknade za uplate 250.000 kn i više

05.11.2015.

Do kraja 2015. godine, sve uplate u fond Allianz Portfolio u iznosu jednakom ili većem od 250.000 kuna oslobađaju se ulazne naknade.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Allianz Investa

21.09.2015.

Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekata UCITS investicijskih fondova s javnom ponudom.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Allianz Investa

31.07.2015.

Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekata UCITS investicijskih fondova s javnom ponudom.

Više...

Allianz Portfolio – produženje akcije do 16.07.!

16.07.2015.

Odlukom Uprave Društva produženo je razdoblje u kojem su sve uplate klijenata u fond Allianz Portfolio oslobođene ulazne naknade do 16. srpnja 2015.g.

Više...

Dodjela nagrade Top of the Funds uz Svjetski dan investicijskih fondova

14.04.2015.

Od 13. do 19. travnja u Hrvatskoj će se održati Tjedan investicijskih fondova

Više...

Allianz Portfolio – produženje akcije do 16.02.!

16.02.2015.

Sve uplate klijenata oslobođene su ulazne naknade do 16. veljače 2015.

Više...

Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Allianz Investa

13.02.2015.

Sukladno članku 186. stavku 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 16/13, NN 143/14) i članku 7. Pravilnika o odobrenju osnivanja, prospekta i pravila UCITS fondova (NN 90/13) Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekata UCITS investicijskih fondova s javnom ponudom.

Više...

Allianz Portfolio bez ulazne naknade

01.12.2014.

Povodom nadolazećih blagdana, Allianz Invest u razdoblju od 1.12.2014.
do 15.2.2015. oslobađa sve uplate od ulazne naknade.

Više...

Allianz Invest širi djelatnosti na investicijsko savjetovanje i upravljanje portfeljem

Allianz Invest širi djelatnosti na investicijsko savjetovanje i upravljanje portfeljem
20.10.2014.

Allianz Invest širi djelatnosti na investicijsko savjetovanje i upravljanje portfeljem

Više...

"Top of the Funds" - Allianz Portfolio bez ulazne naknade

02.07.2014.

Allianz Portfolio dobitnik je nagrade „Top of the Funds“

Više...

Allianz Portfolio – produženje akcije do 30.06.!

01.02.2014.

Sve uplate u fond Allianz Portfolio biti će oslobođene ulazne naknade

Više...

Allianz Portfolio treću godinu za redom najbolji

20.12.2013.

Allianz Portfolio osvojio nagradu za najbolji otvoreni investicijski mješoviti fond u 2012. godini.

Više...

Allianz Invest dobitnik nagrade za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima u 2012.

18.12.2013.

Allianz Invest dobitnik je nagrade "Top of the Funds" za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima u 2012. godini.

Više...

Allianz Portfolio osvojio nagradu

21.02.2012.

Drugu godinu zaredom Allianz Portfolio je dobio nagradu za najbolji mještoviti fond u Republici Hrvatskoj

Više...

S radom krenuo i treći investicijski fond Allianza: dionički fond Allianz Equity

18.01.2012.

Allianz Equity je otvoreni dionički investicijski fond s javnom ponudom, namijenjen primarno ulaganjima u dionice s područja RH i srednje Europe.

Više...

Allianz Portfolio osvojio Zlatni udjel za najbolji uravnoteženi fond

23.12.2011.

U Vijećnici Hrvatske gospodarske komore jučer su dodijeljene tradicionalne godišnje nagrade

Više...