Allianz Invest

Press

Cijena udjela na dan 28.09.2023


Allianz Short Term Bond

 • 15,9831 EUR (120,4247 HRK)

Allianz Portfolio

 • 26,6535 EUR (200,8208 HRK)

Allianz Equity

 • 245,5921 EUR

Novosti

 • Nebitne promjene Prospekata fondova

  28.06.2023. - Uprava Društva dana 28. lipnja 2023. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koji stupaju na snagu 28. lipnja 2023. godine.

 • Ažurirana PAI izjava Društva

  28.06.2023. - Društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. je ažuriralo Izjavu o nerazmatranju glavnih štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.

 • OPĆENITA OBAVIJEST O POSTUPKU I UVJETIMA PRERAČUNAVANJA CIJENA I DRUGIH NOVČANIH ISKAZA VRIJEDNOSTI

  21.09.2022. - Društva za upravljanje UCITS fondovima i društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima članovi Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova Hrvatske gospodarske komore (HGK) ujedno i potpisnici Etičkog kodeksa za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, temeljem članka 63. stavka 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/2022, 88/2022; dalje u tekstu: Zakon) te članaka 2. i 3.Pravilnika o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske (NN br. 90/2022; dalje u tekstu: Pravilnik) ovim putem ulagateljima (klijentima) objavljuju Općenitu obavijest o postupku i uvjetima preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti. Ova informacija odnosi se na sve kategorije ulagatelja (klijenata) investicijskih fondova potpisnika.

 • Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Allianz Investa

  31.07.2020. - Uprava Društva donosi odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koji Prospekti čini sastavni dio ove Odluke. II U odnosu na trenutno važeće Prospekte, usvojene u lipnju 2020. godine, promjene se odnose na sljedeće dijelove: - Uvod u fondove - izmijenjen je datum usvajanja prospekata; - Nadzorni odbor - u dijelu 6.3. umjesto Ane Cvitan Penezić kao novi Član Nadzornog odbora izabrana je Ljubica Zeba te je naveden njezin životopis.

 • Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

  30.06.2020. - Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. srpnja do 31. srpnja 2020. godine.

 • "Top of the funds" - Allianz Portfolio bez ulazne naknade

  09.06.2020. - Fond Allianz Portfolio je i osmi put dobitnik nagrade Top of the Funds, ovog puta za 2019. godinu, koju mu je u kategoriji otvorenih mješovitih investicijskih fondova dodijelilo Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatske gospodarske komore (HGK). Allianz Portfolio jedan je od triju investicijskih fondova pod upravljanjem društva ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, koji izvrsne rezultate niže još od početka svoga rada 2008. godine. Sve uplate u fond Allianz Portfolio od dana 10. lipnja 2020. godine do, uključujući i, 31. srpnja 2020. godine oslobođene su plaćanja ulazne naknade. Uz višestruko nagrađeni Allianz Portfolio, ALLIANZ INVEST d.o.o. upravlja kratkoročnim obvezničkim fondom Allianz Short Term Bond, dioničkim fondom Allianz Equity te imovinom društva Allianz Hrvatska d.d.

 • Uprava Društva donijela je Odluku o oslobađanju od plaćanja ulazne naknade pri zamjeni sredstava iz fondova Allianz Short Term Bond i Allianz Equity u fond Allianz Portfolio

  10.03.2020. - Uprava Društva je dana 10. ožujka 2020. godine donijela Odluku o oslobađanju od plaćanja ulazne naknade pri zamjeni sredstava iz fondova Allianz Short Term Bond i Allianz Equity u fond Allianz Portfolio. Ukoliko se odlučite na zamjenu udjela iz fonda Allianz Portfolio u neki drugi fond pod upravljanjem društva ALLIANZ INVEST d.o.o., biti ćete oslobođeni od plaćanja ulazne naknade pri eventualnom ponovnom ulasku u fond Allianz Portfolio, budući da je ista već plaćena prilikom prvotnog ulaska u fond Allianz Portfolio. Uvjet je da vlasnik udjela nakon prijenosa bude ista fizička ili pravna osoba te da se zamjena izvršava s istim iznosom uplaćenih novčanih sredstava.

 • Allianz Portfolio po sedmi put najbolji mješoviti investicijski fond u Hrvatskoj

  18.04.2019. - Allianz Portfolio je dobitnik nagrade Top of the Funds koju mu je u kategoriji otvorenih mješovitih investicijskih fondova dodijelilo Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatske gospodarske komore (HGK) te je od svog osnutka već sedmi put dobitnik navedene nagrade.

Više

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, u razdoblju dvojnog iskazivanja cijena, cijene izražene u kunama preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

 

Allianz fondovi

Allianz Short Term Bond

Omogućava umjeren pristup ulaganju prilagođen svakodnevnoj sigurnosti vašeg ulaganja uz opciju stalnog unovčavanja vaših sredstava ...

Zahtjev za izdavanje udjela - fizičke osobe
Zahtjev za izdavanje udjela - pravne osobe
Zahtjev za otkup udjela
Export vrijednosti u Excel
Više informacija

Allianz Portfolio

Stvoren je da omogući više prihode u dužem vremenskom razdoblju na tržištima u široj regiji s mehanizmima kontrole i osugranja uloga...

Zahtjev za izdavanje udjela - fizičke osobe
Zahtjev za izdavanje udjela - pravne osobe
Zahtjev za otkup udjela
Export vrijednosti u Excel
Više informacija

Allianz Equity

Ima za cilj ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice...

Zahtjev za izdavanje udjela - fizičke osobe
Zahtjev za izdavanje udjela - pravne osobe
Zahtjev za otkup udjela
Export vrijednosti u Excel
Više informacija