Allianz SHORT TERM BOND

  Zahtjevi za izdavanje udjela u investicijskim fondovima

Zahtjevi za izdavanje udjela u investicijskim fondovima

Zahtjev je potrebno poslati na fax: 01 /3670 701 ili elektroničkom poštom na adresu kontakt@azinvest.hr zajedno s preslikom osobne iskaznice i kartice bankovnog računa, odnosno s dokumentacijom navedenom u nastavku za pravne osobe.

Izdavanje udjela u Fondu priznaje se po cijeni važećoj na dan zaprimanja sredstava na račun Fonda do 16.00 sati uz uvjet da Društvo zaprimi uredno ispunjen Zahtjev za izdavanje udjela s naznačenim uplaćenim iznosom te pripadajuću dokumentaciju do kraja radnog dana. Sva uplaćena sredstva zaprimljena nakon 16.00 sati bit će tretirana kao da su zaprimljena sljedećeg radnog dana. Ako sredstva naznačena u Zahtjevu za izdavanje udjela ne pristignu na račun Fonda do 16.00 sati tijekom radnog dana u kojem je Zahtjev zaprimljen, izdavanje udjela priznat će se po cijeni onog radnog dana kada su sredstva doznačena do 16.00 sati.

Najniža uplata u fond Allianz Short Term Bond je 50,00 eura.

Uz Zahtjev za izdavanje udjela potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Fizičke osobe:

  • preslika osobne iskaznice
  • preslika kartice bankovnog računa

Pravne osobe:

  • Izvadak iz Sudskog registra / Registra neprofitnih organizacija / Zakladne knjige
  • Pregled potpisnih kartona 
  • Obrazac za utvrđivanje stvarnih vlasnika ili Izvadak iz registra stvarnih vlasnika
  • Kopija osobnih iskaznica ovlaštenih zastupnika

Zahtjev je potrebno poslati na fax: 01 /3670 701 ili elektroničkom porukom na adresu kontakt@azinvest.hr zajedno s preslikom osobne iskaznice i kartice bankovnog računa poštom na adresu: Allianz Invest d.o.o., Heinzelova 70, 10 000 Zagreb.

Allianz Short Term Bond

Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - fizičke osobeInformacije o prikupljanju i obradi osobnih podatakaZahtjev za izdavanje udjela u fondu - pravne osobeObrazac za utvrđivanje stvarnih vlasnikaUpitnik za politički izložene osobeObrazac zahtjeva – pravo na pristup osobnim podacima Zahtjev za izdavanje udjela - maloljetne osobe

  Zahtjevi za otkup udjela u investicijskim fondovima

Zahtjevi za otkup udjela u investicijskim fondovima

Zahtjev je potrebno poslati na fax: 01 /3670 701 ili elektroničkom poštom na adresu kontakt@azinvest.hr zajedno s preslikom osobne iskaznice i kartice bankovnog računa.

Allianz Invest obvezuje se otkup udjela obračunati po cijeni koja odgovara vrijednosti udjela utvrđenoj na dan primitka zahtjeva, uz uvjet da je isti zaprimljen do 16.00 sati radnog dana.
Zahtjev zaprimljen poslije 16.00 sati radnog dana smatrat će se zaprimljen sljedećeg radnog dana.

Zahtjev za otkup udjela u fonduZahtjev za otkup udjela - maloljetne osobe

  Zahtjev za zamjenu udjela

  Zahtjev za izmjenom osobnih podataka

  Prospekt i Pravila Allianz Short Term Bond

  Mjesečni izvještaji

Lipanj 2009Rujan 2009Prosinac 2009Ožujak 2010Lipanj 2010Rujan 2010Prosinac 2010Ožujak 2011Lipanj 2011Rujan 2011Prosinac 2011Ožujak 2012Lipanj 2012Rujan 2012Prosinac 2012Ožujak 2013Lipanj 2013Rujan 2013Prosinac 2013Siječanj 2014Veljača 2014Ožujak 2014Travanj 2014Svibanj 2014Lipanj 2014Srpanj 2014Kolovoz 2014Rujan 2014Listopad 2014Studeni 2014Prosinac 2014Siječanj 2015Veljača 2015Ožujak 2015Travanj 2015Svibanj 2015Lipanj 2015Srpanj 2015Kolovoz 2015Rujan 2015Listopad 2015Studeni 2015Prosinac 2015Siječanj 2016Veljača 2016Ožujak 2016Travanj 2016Svibanj 2016Lipanj 2016Srpanj 2016Kolovoz 2016Rujan 2016Listopad 2016Sudeni 2016Prosinac 2016Siječanj 2017Veljača 2017Ožujak 2017Travanj 2017Svibanj 2017Lipanj 2017Srpanj 2017Kolovoz 2017Rujan 2017Listopad 2017Studeni 2017Prosinac 2017Siječanj 2018Veljača 2018Ožujak 2018Travanj 2018Svibanj 2018Lipanj 2018Srpanj 2018Kolovoz 2018Rujan 2018Listopad 2018Studeni 2018Prosinac 2018Siječanj 2019Veljača 2019Ožujak 2019Travanj 2019Svibanj 2019Lipanj 2019Srpanj 2019Kolovoz 2019Rujan 2019Listopad 2019Studeni 2019Prosinac 2019Siječanj 2020Veljača 2020Ožujak 2020Travanj 2020Svibanj 2020Lipanj 2020Srpanj 2020Kolovoz 2020Rujan 2020Listopad 2020Studeni 2020Prosinac 2020Siječanj 2021Veljača 2021Ožujak 2021Travanj 2021Svibanj 2021Lipanj 2021Srpanj 2021Kolovoz 2021Rujan 2021Listopad 2021Studeni 2021Prosinac 2021Siječanj 2022Veljača 2022Ožujak 2022Travanj 2022Svibanj 2022Lipanj 2022Srpanj 2022Kolovoz 2022Rujan 2022Listopad 2022Studeni 2022Prosinac 2022Siječanj 2023Veljača 2023Ožujak 2023Travanj 2023Svibanj 2023Lipanj 2023Srpanj 2023Kolovoz 2023

Grafički prikaz

  Godišnje financijsko izvješće za 2022.

Godišnje financijsko izvješće za 2022.

  Prikaz troškova i naknada

  OBLICI NAKNADA ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA

Članovi Uprave Društva su tijekom 2022. godine, primali redovnu plaću i naknade s osnove radnog odnosa.

Predsjednik Uprave Društva, gđa. Ana Cvitan Penezić nije član niti jednog Nadzornog odbora.

Član Uprave Društva, g. Luka Pavlović nije član niti jednog Nadzornog odbora.