Novosti u Upravi i Nadzornom odboru

Sukladno članku 213. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Allianz Invest d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70, objavljuje kako trenutnom predsjedniku Uprave društva, g. Mariu Staroselčiću dana 26. travnja 2017. godine prestaje mandat obzirom da g. Staroselčić 27. travnja 2017. godine postaje član uprave Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima.

S danom 2. svibnja 2017. godine g. Radovan Abramović postaje predsjednik Uprave društva Allianz Invest d.o.o., a član Uprave g. Davor Iljaš kojemu je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dana 21. travnja 2017. izdala odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave na razdoblje od četiri godine.

Obzirom na prelazak na novu poziciju u društvu Allianz Zagreb d.d. dana 24. travnja 2017. godine gđa. Ana Cvitan Penezić podnijela je ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora društva., a u Nadzorni odbor 26. travnja 2017. godine imenovana je gđa. Darinka Pavišić koja je izabrana kao predsjednica tog odbora.