Nebitne promjene Prospekta fondova pod upravljanjem Allianz Investa

Društvo je 3. srpnja 2017. godine usvojilo nebitne promjene Prospekata UCITS investicijskih fondova s javnom ponudom.

U  smislu nebitnih promjena u Prospektima Allianz Portfolio, Allianz Equity te Allianz Cash ažurirani su podaci o tvrtki i sjedištu Splitske banke d.d., depozitara fondova.

U Prospektu Allianz Cash u dijelu „6.4.1. Naknada i troškovi plativi depozitaru“ izmijenjena je naknada depozitara koja tereti imovinu fonda i to sa dosadašnjih 0,09% na 0,07% godišnje od osnovice koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente, uvećano za porez ako postoji porezna obveza.