Nebitne promjene Prospekta fonda Allianz Cash i smanjenje naknade za upravljanje

Uprava Društva donijela je odluku o smanjenju naknade za upravljanje za fond Allianz Cash sa 0,90% na 0,60 % godišnje te je Društvo usvojilo nebitne promjene Prospekta fonda Allianz Cash.

Nebitne promjene ažurirane su u sljedećim dijelovima Prospekta:

  • U dijelu 4. „Izdavanje i otkup udjela u fondu“ izmijenjen je odjeljak 4.1. na način da je uplatu i podnošenje Zahtjeva za izdavanje udjela potrebno da Društvo zaprimi i pripadajuću dokumentaciju navedenu u Zahtjevu. Također, izmjenama se omogućuje izdavanje udjela u Fondu po cijeni važećoj na dan zaprimanja  sredstava na račun Fonda do 16.00 sati uz uvjet da Društvo zaprimi uredno ispunjen Zahtjev za izdavanje udjela s naznačenim uplaćenim iznosom te pripadajuću dokumentaciju do kraja radnog dana. U istom odjeljku utvrđeno je da se u slučaju da osoba izvrši uplatu na račun Fonda, a istu ne poprati uredno popunjenim Zahtjevom za izdavanje udjela i pripadajućom dokumentacijom u danu kada Društvo zaprimi uplatu, izdavanje udjela u Fondu priznaje po cijeni važećoj na dan zaprimanja potpune i uredne dokumentacije.
  • U istom dijelu u odjeljku 4.2.  dodane su odredbe kako za punomoćnike ne treba biti podnesena javnobilježnički ovjerena punomoć ukoliko su i vlasnik udjela i osoba/e koje vlasnik opunomoćuje u trenutku potpisivanja Zahtjeva prisutne pred ovlaštenom osobom Allianz Investa.
  • U istom dijelu u odjeljku 4.4.  dodano kako su Pravila Fonda dostupna na internetskoj stranici Društva.
  • U dijelu 5. „Profil tipičnog ulagatelja i povijesni prinos“ dodan je prinos za 2016. godinu.
  • U dijelu 6. „Troškovi upravljanja“ u odjeljku 6.2. izmijenjena je naknada za upravljanje za fond Allianz Cash sa 0,90% na 0,60 % godišnje.
  • U istom dijelu odjeljak 6.5. je usklađen s izmjenama Zakona o porezu na dohodak na način da su predmet oporezivanja porezom na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka udjeli u investicijskim fondovima stečeni nakon 1. siječnja 2016. i otuđeni u roku kraćem od 2 (dvije) godine.