Ključne informacije fondova pod upravljanjem Allianz Investa

Društvo je izvršilo izmjene ključnih informacija za ulagatelje tako da odražavaju stanje na dan 21. srpnja 2017. godine.