Depozitar

Allianz Invest

Cijena udjela na dan 18.01.2018


Allianz Cash

  • 118,7614 HRK

Allianz Portfolio

  • 166,6729 HRK

Allianz Equity

  • 167,0452 EUR

  Opći podaci o depozitaru i popis trećih osoba s kojima su sklopljeni ugovori o delegiranju poslova depozitara

U svrhu ispunjavanja uvjeta iz članka 60. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 16/13) i članka 61. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima izvješćujemo Vas o općim podacima o depozitaru:

Tvrtka

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d.

Sjedište

Ruđera Boškovića 16, 21000 Split

Temeljni kapital

491.425.800,00 HRK

Pravni oblik

Dioničko društvo

Odobrenje nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara

Rješenje Hrvatske narodne banke Z.Br. 1210/2003 od 23. travnja 2003. godine te Z.Br. 1737/2010 od 24. studenog 2010. godine

Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), klasa: UP/I-451-04/10-03/4 Ur. broj: 326-111-10-3 od 26. kolovoza 2010. godine

Popis svih trećih osoba s kojima je Societe Generale – Splitska banka d.d. sklopila ugovore o delegiranju poslova depozitara polazeći od članka 227. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 16/13) i članka 242. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN 16/13) možete pronaći na službenim stranicama Banke na sljedećem linku:

http://www.splitskabanka.hr/trzista/usluge-nad-vrijednosnim-papirima.