Dogovor o usklađivanju Strategija ulagannja i Odluka o ulaganju V.1.0. od dana 23. prosinca 2019. godine

Allianz Invest

Cijena udjela na dan 26.02.2020


Allianz Short Term Bond

  • 119,1596 HRK

Allianz Portfolio

  • 185,4086 HRK

Allianz Equity

  • 186,4526 EUR