Dogovor o usklađivanju Strategija ulagannja i Odluka o ulaganju V.1.0. od dana 23. prosinca 2019. godine

Allianz Invest

Cijena udjela na dan 26.05.2020


Allianz Short Term Bond

  • 118,9673 HRK

Allianz Portfolio

  • 173,5701 HRK

Allianz Equity

  • 164,1288 EUR