Dogovor o usklađivanju Strategija ulaganja i Odluka o ulaganju

Allianz Invest

Cijena udjela na dan 17.08.2022


Allianz Short Term Bond

  • 119,9136 HRK

Allianz Portfolio

  • 185,3535 HRK

Allianz Equity

  • 206,9150 EUR