Dogovor o usklađivanju Strategija ulaganja i Odluka o ulaganju

Allianz Invest

Cijena udjela na dan 25.01.2021


Allianz Short Term Bond

  • 119,9021 HRK

Allianz Portfolio

  • 185,1250 HRK

Allianz Equity

  • 178,1133 EUR