O nama

Allianz Invest

Cijena udjela na dan 17.08.2022


Allianz Short Term Bond

  • 119,9136 HRK

Allianz Portfolio

  • 185,3535 HRK

Allianz Equity

  • 206,9150 EUR

 

 

 

 

Rizik održivosti definiran je u čl. 2. t. 22. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i vijeća o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga kao okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet koji, ako do njega dođe, može uzrokovati stvaran ili potencijalno negativan bitan učinak na vrijednost ulaganja. Primjeri ESG rizika su klimatske promjene, gubitak biološke raznolikosti, kršenje priznatih radnih standarda, korupcija. 

Naše razumijevanje rizika održivosti uključuje ekološke, socijalne ili upravljačke događaje ili uvjete koji, ako se pojave, mogu imati materijalno negativne učinke na imovinu, profitabilnost te reputaciju Allianz Grupe ili bilo kojeg društva  iz njezine grupe.