Allianz Invest

Press

Cijena udjela na dan 17.08.2022


Allianz Short Term Bond

 • 119,9136 HRK

Allianz Portfolio

 • 185,3535 HRK

Allianz Equity

 • 206,9150 EUR

Novosti

 • Upravljačka naknada Allianz Short Term Bond

  01.08.2022. - Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,30% u razdoblju od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2022. godine.

 • Ključne informacije za ulagatelje

  08.07.2022. - Društvo je 27. lipnja 2022. godine usvojilo izmjene Ključnih informacija za ulagatelje za fondove pod upravljanjem.

 • Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Allianz Investa

  31.07.2020. - Uprava Društva donosi odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene, a koji Prospekti čini sastavni dio ove Odluke. II U odnosu na trenutno važeće Prospekte, usvojene u lipnju 2020. godine, promjene se odnose na sljedeće dijelove: - Uvod u fondove - izmijenjen je datum usvajanja prospekata; - Nadzorni odbor - u dijelu 6.3. umjesto Ane Cvitan Penezić kao novi Član Nadzornog odbora izabrana je Ljubica Zeba te je naveden njezin životopis.

 • Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

  30.06.2020. - Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. srpnja do 31. srpnja 2020. godine.

 • "Top of the funds" - Allianz Portfolio bez ulazne naknade

  09.06.2020. - Fond Allianz Portfolio je i osmi put dobitnik nagrade Top of the Funds, ovog puta za 2019. godinu, koju mu je u kategoriji otvorenih mješovitih investicijskih fondova dodijelilo Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatske gospodarske komore (HGK). Allianz Portfolio jedan je od triju investicijskih fondova pod upravljanjem društva ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, koji izvrsne rezultate niže još od početka svoga rada 2008. godine. Sve uplate u fond Allianz Portfolio od dana 10. lipnja 2020. godine do, uključujući i, 31. srpnja 2020. godine oslobođene su plaćanja ulazne naknade. Uz višestruko nagrađeni Allianz Portfolio, ALLIANZ INVEST d.o.o. upravlja kratkoročnim obvezničkim fondom Allianz Short Term Bond, dioničkim fondom Allianz Equity te imovinom društva Allianz Hrvatska d.d.

 • Uprava Društva donijela je Odluku o oslobađanju od plaćanja ulazne naknade pri zamjeni sredstava iz fondova Allianz Short Term Bond i Allianz Equity u fond Allianz Portfolio

  10.03.2020. - Uprava Društva je dana 10. ožujka 2020. godine donijela Odluku o oslobađanju od plaćanja ulazne naknade pri zamjeni sredstava iz fondova Allianz Short Term Bond i Allianz Equity u fond Allianz Portfolio. Ukoliko se odlučite na zamjenu udjela iz fonda Allianz Portfolio u neki drugi fond pod upravljanjem društva ALLIANZ INVEST d.o.o., biti ćete oslobođeni od plaćanja ulazne naknade pri eventualnom ponovnom ulasku u fond Allianz Portfolio, budući da je ista već plaćena prilikom prvotnog ulaska u fond Allianz Portfolio. Uvjet je da vlasnik udjela nakon prijenosa bude ista fizička ili pravna osoba te da se zamjena izvršava s istim iznosom uplaćenih novčanih sredstava.

 • Allianz Portfolio po sedmi put najbolji mješoviti investicijski fond u Hrvatskoj

  18.04.2019. - Allianz Portfolio je dobitnik nagrade Top of the Funds koju mu je u kategoriji otvorenih mješovitih investicijskih fondova dodijelilo Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatske gospodarske komore (HGK) te je od svog osnutka već sedmi put dobitnik navedene nagrade.

Više
 

Allianz fondovi

Allianz Short Term Bond

Omogućava umjeren pristup ulaganju prilagođen svakodnevnoj sigurnosti vašeg ulaganja uz opciju stalnog unovčavanja vaših sredstava ...

Zahtjev za izdavanje udjela - fizičke osobe
Zahtjev za izdavanje udjela - pravne osobe
Zahtjev za otkup udjela
Export vrijednosti u Excel
Više informacija