Allianz Invest

Press

Cijena udjela na dan 24.01.2020


Allianz Short Term Bond

 • 119,0823 HRK

Allianz Portfolio

 • 187,3192 HRK

Allianz Equity

 • 195,2905 EUR

Novosti

 • Ispunjenje obveza sukladno Zakonu o trgovačkim društvima

  27.12.2019. - Sukladno člancima 291.a do 291.c Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019; dalje u tekstu: ZTD) , Institucionalni ulagatelj (ALLIANZ HRVATSKA d.d.; prije ALLIANZ ZAGREB d.d.) i Upravitelj imovine (ALLIANZ INVEST d.o.o.) moraju donijeti i javno objaviti na mrežnim stranicama, odnosno uputiti na iste: 1. Politiku sudjelovanja (čl. 291.b. st.1.) 2. Izvješće o provođenju politike sudjelovanja (čl. 291.b. st.2.) 3. Izvješće o glasovanju na glavnim skupštinama (čl. 291.b. st.3.) 4. Strategiju ulaganja (čl. 291.c. st.1. i 2.) 5. Dogovor o usklađenju strategija ulaganja i odluka o ulaganju (čl. 291.c. st.2.) 6. Izvješće o strategiji ulaganja (čl. 291.c. st.4.)

 • Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

  20.12.2019. - Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. siječnja do 31. siječnja 2020. godine.

 • Allianz Portfolio bez ulazne naknade

  24.09.2019. - Odlukom Uprave sve uplate u fond Allianz Portfolio od 24.09.2019. do, i uključujući, 31.12.2019. oslobođene su od plaćanja ulazne naknade.

 • Allianz Portfolio po sedmi put najbolji mješoviti investicijski fond u Hrvatskoj

  18.04.2019. - Allianz Portfolio je dobitnik nagrade Top of the Funds koju mu je u kategoriji otvorenih mješovitih investicijskih fondova dodijelilo Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatske gospodarske komore (HGK) te je od svog osnutka već sedmi put dobitnik navedene nagrade.

 • Bitne promjene Prospekta i obveznog sadržaja Pravila Allianz Short Term Bond

  21.01.2019. - Sukladno članku 193. st. 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016; dalje u tekstu Zakon) obavještavamo Vas kako je na dan 18. siječnja 2019. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) izdala Rješenje kojim se izdaje odobrenje za bitne promjene Prospekta Allianz Short Term Bond KLASA: UP/I 972-02/18-03/14 URBROJ: 326-01-40-42-19-15 (dalje u tekstu: Rješenje), koje je ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo).

Više
 

Allianz fondovi

Allianz Short Term Bond

Omogućava umjeren pristup ulaganju prilagođen svakodnevnoj sigurnosti vašeg ulaganja uz opciju stalnog unovčavanja vaših sredstava ...

Zahtjev za izdavanje udjela - fizičke osobe
Zahtjev za izdavanje udjela - pravne osobe
Zahtjev za otkup udjela
Export vrijednosti u Excel
Više informacija

Allianz Portfolio

Stvoren je da omogući više prihode u dužem vremenskom razdoblju na tržištima u široj regiji s mehanizmima kontrole i osugranja uloga...

Zahtjev za izdavanje udjela - fizičke osobe
Zahtjev za izdavanje udjela - fizičke osobe EUR
Zahtjev za izdavanje udjela - pravne osobe EUR
Zahtjev za otkup udjela
Export vrijednosti u Excel
Više informacija