Allianz Invest

Press

Cijena udjela na dan 11.11.2019


Allianz Short Term Bond

 • 118,9522 HRK

Allianz Portfolio

 • 185,8881 HRK

Allianz Equity

 • 190,0737 EUR

Novosti

 • Nebitne promjene Prospekata

  08.11.2019. - Uprava Društva dana 08. studenoga 2019. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene. U odnosu na trenutno važeće Prospekte, usvojene u ožujku 2019. godine, promjene se odnose na sljedeće dijelove: - Uvod u fondove - izmijenjen je datum usvajanja prospekata (08. studenoga 2019. godine); - Nadzorni odbor - u dijelu 6.3. umjesto Marijane Jakovac kao novi član Nadzornog odbora izabrana je Ana Cvitan Penezić te je naveden njezin životopis; - Depozitar - u dijelu 8. koji se odnosi na Depozitara fondova, ažuriran je Popis trećih osoba s kojima su sklopljeni ugovori o delegiranju poslova skrbništva (podskrbnici).

 • Upravljačka naknada fond Allianz Short Term Bond

  29.10.2019. - Uprava Društva je donijela odluku o produljenju akcije smanjenja naknade za upravljanje fondu Allianz Short Term Bond na 0,20% u razdoblju od 01. studenog do 30. studenog 2019. godine.

 • Allianz Portfolio bez ulazne naknade

  24.09.2019. - Odlukom Uprave sve uplate u fond Allianz Portfolio od 24.09.2019. do, i uključujući, 31.12.2019. oslobođene su od plaćanja ulazne naknade.

 • Allianz Portfolio po sedmi put najbolji mješoviti investicijski fond u Hrvatskoj

  18.04.2019. - Allianz Portfolio je dobitnik nagrade Top of the Funds koju mu je u kategoriji otvorenih mješovitih investicijskih fondova dodijelilo Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatske gospodarske komore (HGK) te je od svog osnutka već sedmi put dobitnik navedene nagrade.

 • Bitne promjene Prospekta i obveznog sadržaja Pravila Allianz Short Term Bond

  21.01.2019. - Sukladno članku 193. st. 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016; dalje u tekstu Zakon) obavještavamo Vas kako je na dan 18. siječnja 2019. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) izdala Rješenje kojim se izdaje odobrenje za bitne promjene Prospekta Allianz Short Term Bond KLASA: UP/I 972-02/18-03/14 URBROJ: 326-01-40-42-19-15 (dalje u tekstu: Rješenje), koje je ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo).

Više
 

Allianz fondovi

Allianz Short Term Bond

Omogućava umjeren pristup ulaganju prilagođen svakodnevnoj sigurnosti vašeg ulaganja uz opciju stalnog unovčavanja vaših sredstava ...

Zahtjev za izdavanje udjela - fizičke osobe
Zahtjev za izdavanje udjela - pravne osobe
Zahtjev za otkup udjela
Export vrijednosti u Excel
Više informacija

Allianz Portfolio

Stvoren je da omogući više prihode u dužem vremenskom razdoblju na tržištima u široj regiji s mehanizmima kontrole i osugranja uloga...

Zahtjev za izdavanje udjela - fizičke osobe
Zahtjev za izdavanje udjela - fizičke osobe EUR
Zahtjev za izdavanje udjela - pravne osobe EUR
Zahtjev za otkup udjela
Export vrijednosti u Excel
Više informacija