Kontakt

Allianz Invest

Cijena udjela na dan 21.09.2017


Allianz Cash

  • 118,5943 HRK

Allianz Portfolio

  • 165,8342 HRK

Allianz Equity

  • 166,3181 EUR

Allianz Invest d.o.o.

Heinzelova 70
10000 Zagreb
telefon: 01/3670-798
faks: 01/3670-701
e-mail: kontakt@azinvest.hr

Svoja pitanja, prijedloge, primjedbe ili pohvale možete nam uputiti telefonom (01/ 3670 798), mailom (kontakt@azinvest.hr), faksom (01/ 3670 701) ili osobno u prostorijama Allianz Investa.


Na sva pitanja rado ćemo Vam odgovoriti!

Pritužbe se zaprimaju u pisanom obliku ili elektronski na sljedeću adresu:

- Allianz Invest   d.o.o., Heinzelova 70/7, 10 000 Zagreb, n/r Back office

- ili na fax: 01 3670 701

- ili na mail adresu: kontakt@azinvest.hr

Obrazac za podnošenje pritužbe nalazi se pri dnu stranice.  

Nakon zaprimanja pritužbe, Društvo će primitak iste potvrditi podnositelju pritužbe te ga obavijestiti o planiranim radnjama i istu nastojati riješiti u najkraćem mogućem roku (do 24 h). Ukoliko Društvo ocijeni da rješavanje pritužbe neće biti moguće u roku od 24 h, obavijestit će o tome podnositelja pritužbe te ga informirati o planiranim radnjama i predviđenim rokovima unutar kojih bi se pritužba mogla riješiti. Odmah po okončanju postupka rješavanja pritužbe Društvo će obavijestiti podnositelja pritužbe o konačnom rezultatu postupka. Sva komunikacija između podnositelja pritužbe i Društva odvija se pisanim putem

 

Obrazac za podnošenje pritužbi