Kontakt

Allianz Invest

Cijena udjela na dan 12.04.2021


Allianz Short Term Bond

  • 119,9509 HRK

Allianz Portfolio

  • 188,4725 HRK

Allianz Equity

  • 187,0523 EUR

ALLIANZ INVEST d.o.o.

Heinzelova 70
10000 Zagreb
telefon: 01/3670-798
faks: 01/3670-701
e-mail: kontakt@azinvest.hr

Svoja pitanja, prijedloge, primjedbe ili pohvale možete nam uputiti telefonom (01/ 3670 798), mailom (kontakt@azinvest.hr), faksom (01/ 3670 701) ili osobno u prostorijama ALLIANZ INVESTA.

Na sva pitanja rado ćemo Vam odgovoriti!

Društvo je imenovalo Službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati radi pristupa Vašim osobnim podacima, njihovog ispravljanja ili brisanja kada je to zakonski  dopušteno, prigovora u vezi istih kao i svih dodatnih informacija u vezi obrade i to pisanim putem na adresu sjedišta Društva ili na mail adresu: privacy@azinvest.hr.

Informacije o obradi Vaših osobnih podataka koje provodi Društvo možete pronaći u dokumentu Informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka. Radi ostvarivanja prava na pristup osobnim podacima sukladno članku 15. Opće uredbe o zaštiti podataka molimo koristite Obrazac zahtjeva – pravo na pristup osobnim podacima.

Pritužbe se zaprimaju u pisanom obliku ili elektronski na sljedeću adresu:

  • ALLIANZ INVEST d.o.o., Heinzelova 70/3, 10 000 Zagreb, n/r Funkciji upravljanja pritužbama
  • ili na fax: 01 3670 701
  • ili na mail adresu: kontakt@azinvest.hr

Obrazac za podnošenje pritužbe nalazi se pri dnu stranice.  

Nakon zaprimanja pritužbe, Društvo će primitak iste potvrditi podnositelju pritužbe te ga obavijestiti o planiranim radnjama i istu nastojati riješiti u najkraćem mogućem roku (do 24 h). Ukoliko Društvo ocijeni da rješavanje pritužbe neće biti moguće u roku od 24 h, obavijestit će o tome podnositelja pritužbe te ga informirati o planiranim radnjama i predviđenim rokovima unutar kojih bi se pritužba mogla riješiti. Odmah po okončanju postupka rješavanja pritužbe Društvo će obavijestiti podnositelja pritužbe o konačnom rezultatu postupka. Sva komunikacija između podnositelja pritužbe i Društva odvija se pisanim putem.

Obrazac za podnošenje pritužbiInformacije o prikupljanju i obradi osobnih podatakaObrazac zahtjeva - Pravo na pristup osobnim podacimaAllianz obvezujuća korporativna pravilaPopis Allianzovih kompanija koje sudjeluju u Obvezujućim pravilimaW-8BEN obrazacW9