Kontakt

Allianz Invest

Cijena udjela na dan 18.05.2018


Allianz Cash

  • 118,7833 HRK

Allianz Portfolio

  • 167,3362 HRK

Allianz Equity

  • 170,2399 EUR

Allianz Invest d.o.o.

Heinzelova 70
10000 Zagreb
telefon: 01/3670-798
faks: 01/3670-701
e-mail: kontakt@azinvest.hr

Svoja pitanja, prijedloge, primjedbe ili pohvale možete nam uputiti telefonom (01/ 3670 798), mailom (kontakt@azinvest.hr), faksom (01/ 3670 701) ili osobno u prostorijama Allianz Investa.

Na sva pitanja rado ćemo Vam odgovoriti!

Društvo je imenovalo službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati radi pristupa Vašim osobnim podacima, njihovog ispravljanja ili brisanja kada je to zakonski  dopušteno, prigovora u vezi istih kao i svih dodatnih informacija u vezi obrade i to pisanim putem na adresu sjedišta Društva ili na mail adresu: privacy@azinvest.hr.

Pritužbe se zaprimaju u pisanom obliku ili elektronski na sljedeću adresu:

  • Allianz Invest   d.o.o., Heinzelova 70/7, 10 000 Zagreb, n/r Back office
  • ili na fax: 01 3670 701
  • ili na mail adresu: kontakt@azinvest.hr

Obrazac za podnošenje pritužbe nalazi se pri dnu stranice.  

Nakon zaprimanja pritužbe, Društvo će primitak iste potvrditi podnositelju pritužbe te ga obavijestiti o planiranim radnjama i istu nastojati riješiti u najkraćem mogućem roku (do 24 h). Ukoliko Društvo ocijeni da rješavanje pritužbe neće biti moguće u roku od 24 h, obavijestit će o tome podnositelja pritužbe te ga informirati o planiranim radnjama i predviđenim rokovima unutar kojih bi se pritužba mogla riješiti. Odmah po okončanju postupka rješavanja pritužbe Društvo će obavijestiti podnositelja pritužbe o konačnom rezultatu postupka. Sva komunikacija između podnositelja pritužbe i Društva odvija se pisanim putem.

Obrazac za podnošenje pritužbi