Allianz EQUITY

  Zahtjevi za izdavanje udjela u investicijskim fondovima

Zahtjev je potrebno poslati na fax: 01 /3670 701 ili elektroničkom poštom na adresu kontakt@azinvest.hr zajedno s preslikom osobne iskaznice i kartice bankovnog računa, odnosno s dokumentacijom navedenom u nastavku za pravne osobe.

Izdavanje udjela u Fondu priznaje se po cijeni važećoj na dan zaprimanja sredstava na račun Fonda do 14.00 sati uz uvjet da Društvo zaprimi uredno ispunjen Zahtjev za izdavanje udjela s naznačenim uplaćenim iznosom te pripadajuću dokumentaciju do kraja radnog dana. Sva uplaćena sredstva zaprimljena nakon 14.00 sati bit će tretirana kao da su zaprimljena sljedećeg radnog dana. Ako sredstva naznačena u Zahtjevu za izdavanje udjela ne pristignu na račun Fonda do 16.00 sati tijekom radnog dana u kojem je Zahtjev zaprimljen, izdavanje udjela priznat će se po cijeni onog radnog dana kada su sredstva doznačena do 14.00 sati.

Najniža uplata u fond Allianz Portfolio je 2.500,00 kuna, odnosno 1.000,00 kuna za sljedeće uplate ako je ulagatelj već uplatio iznos od najmanje 2.500,00 kuna i nije ga povukao. Društvo dozvoljava uplate i isplate u EUR-ima za iznose 3.000 i više EUR-a. Sve uplate u Fond i isplate iz Fonda su u kunama, primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za EUR-e, važećem na dan obračuna.

Uz Zahtjev za izdavanje udjela potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Fizičke osobe:

  • preslika osobne iskaznice
  • preslika kartice bankovnog računa

Pravne osobe:

  • Izvadak iz Sudskog registra / Registra neprofitnih organizacija / Zakladne knjige
  • Pregled potpisnih kartona 
  • Izjava o stvarnom vlasniku
  • Kopija osobnih iskaznica ovlaštenih zastupnika
  • Popunjeni Upitnik za klijente – Pravne osobe (ukoliko je vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25%)

Zahtjev je potrebno poslati na fax: 01 /3670 701 ili elektroničkom porukom na adresu kontakt@azinvest.hr zajedno s preslikom osobne iskaznice i kartice bankovnog računa poštom na adresu: Allianz Invest d.o.o., Heinzelova 70/7, 10 000 Zagreb.

Zahtjev za izdavanjem udjela u fondu - fizičke osobe Zahtjev za izdavanjem udjela u fondu - fizičke osobe EURZahtjev za izdavanjem udjela u fondu - pravne osobe Zahtjev za izdavanjem udjela u fondu - pravne osobe EURUpitnik o stvarnim vlasnicimaUpitnik za politički izložene osobe Informacije o prikupljanju i obradi osobnih podatakaObrazac zahtjeva – pravo na pristup osobnim podacima

  Zahtjevi za otkup udjela u investicijskim fondovima

Zahtjev je potrebno poslati na fax: 01 /3670 701 ili elektroničkom poštom na adresu kontakt@azinvest.hr zajedno s preslikom osobne iskaznice i kartice bankovnog računa.

Allianz Invest obvezuje se otkup udjela obračunati po cijeni koja odgovara vrijednosti udjela utvrđenoj na dan primitka zahtjeva, uz uvjet da je isti zaprimljen do 14.00 sati radnog dana. Zahtjev zaprimljen poslije 14.00 sati radnog dana smatrat će se zaprimljen sljedećeg radnog dana.

 

Zahtjev za otkup udjela u fondu

  Zahtjev za zamjenu udjela

  Zahtjev za izmjenom osobnih podataka

  Prospekt i Pravila

  Ključne informacije za ulagatelje

  Mjesečni izvještaji

  Rizici ulaganja

  Prikaz troškova i naknada

  OBLICI NAKNADA ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA

Članovi Uprave Društva su tijekom 2018. godine, primali redovnu plaću i naknade s osnove radnog odnosa.

Predsjednik Uprave Društva, g. Radovan Abramović nije član niti jednog Nadzornog odbora.

Član Uprave Društva, g. Davor Iljaš nije član niti jednog Nadzornog odbora.