Fondovi

Allianz Invest

Cijena udjela na dan 16.11.2017


Allianz Cash

  • 118,5962 HRK

Allianz Portfolio

  • 166,1994 HRK

Allianz Equity

  • 165,1389 EUR