Fondovi

Allianz Invest

Cijena udjela na dan 18.05.2018


Allianz Cash

  • 118,7833 HRK

Allianz Portfolio

  • 167,3362 HRK

Allianz Equity

  • 170,2399 EUR